Så er vi oppe på gårdspladsen, den runde bygning er den gamle brønd.