Janne på vej mellem første voldanlæg og hovedporten ind til gårdspladsen.