Bemalingen på gavlen af den game
le servicebygning, jeg håber at bygningen bliver bevaret og måske sat i lidt bedre stand.