Her ligger Svinesund, hvis der er nogen som ikke skulle vide det.