Det er svært at løsrive sig fra denne udsigt, men vi skal jo videre.