Den nye motorvejsbro hvor jeg har brugt zoomen for bedre at kunne se den.