Der er begyndt at homme en del på pladsen, KABE'en tilhører et dansk ægtepar fra Jylland.