Så er vi nået til Ringhals, man kan ikke undgå et tænke på evt. udslip fra A-kraftværket.