Billede af sengepladserne i hytterne, billedet er lånt fra brochuren om campingpladsen, derfor ikke så skarpt.