Så holder vi på færgen Helsingør/Helsingborg, lidt indeklemt.