De få pladser der er farvelagt, er for os der flytter rundt, alle hvide pladser er fastliggere.