Så bores der hul til kablet, det bliver gjort der hvor antennen normalt føres gennem taget.