Men der er også områder hvor der er ryddet rigtigt meget