Servicebygningen med kik ned mod fjorden og hytterne.