Man skulle næsten tro, at de hang fast i fjeldene.