Vi er nu nået til Folkstumyra Naturresevat, hvor vi gjorde et stop.