Et kik ned over pladsen, derfra hvor vi holdt, den blev fyldt op sidst på dagen.