Kik ned gennem de snorlige gader som Brødremenigheden anlagde tilbage i ca. 1770.